Upravit stránku

Společnost Obchodní tiskárny, a.s., v listopadu 2012 ukončila projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců.

Název projektu: Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost ke zmírnění následků krize

(CZ.1.04/1.1.02/35.01582)

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zahájení projektu: 1. prosince 2010

Ukončení projektu: 30. listopadu 2012

Výše dotace: 10 036 300,00 Kč

Záměrem vzdělávacího projektu bylo proškolit klíčové pracovníky, vedení společnosti, útvar logistiky a expedice, střední výrobní management (mistři), obchodní útvar (obchodníci, account manažeři) v důležitých rozvojových dovednostech.

Klíčové vzdělávací aktivity:

 • Zaškolení klíčových uživatelů systému MOVEX
 • Školení obchodních a prodejních dovedností
 • Právní a ekonomická školení
 • Manažerská školení – vedení, motivace a komunikace
 • Odborná školení – tiskařství
 • Jazyková školení – angličtina a němčina

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. 

PRŮBĚH PROJEKTU

V průběhu 1. pololetí 2011 proběhla výběrová řízení na klíčové aktivity a byli vybráni dodavatelé vzdělávacích kurzů:

 • Školení obchodních a prodejních dovedností – společnost VM Marketing
 • Manažerská školení – vedení, motivace a komunikace – společnost Gustav Käser Training International
 • Odborná školení – tiskařství – společnost Print Media Academy
 • Jazyková školení – angličtina a němčina – společnost HANNAH Group
 • Zaškolení klíčových uživatelů systému MOVEX – společnost OR-NEXT
 • Právní a ekonomická školení – společnost EVERESTA + otevřené kurzy

V březnu 2011 bylo zahájeno Zaškolení klíčových uživatelů systému MOVEX. Školení bylo ukončeno v říjnu 2012.

Zaměstnanci byli proškoleni v těchto oblastech:

 • Modul Financial Controlling & Modul Financial Accounting
 • Modul Product Data Management, Maintenance Management 
 • Moduly Sales Management a Business Process Management dní 
 • Modul Supply Chain Execution, Planning a Procurement

V květnu 2011 začala pod záštitou OP LZZ probíhat výuka cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Výuku cizích jazyků navštěvuje v současné době 46 zaměstnanců. Výuka bude probíhat do října 2012.

Začátkem července 2011 začalo Školení obchodních a prodejních dovedností. Úvodním blokem bylo Assessment a Development Centrum (AC/DC), které proběhlo v červenci a srpnu 2011.

Od září 2011 do července 2012 probíhaly v rámci této klíčové aktivity tyto školicí bloky:

 • Efektivní marketing
 • Identifikace potřeb zákazníka
 • Obchodní dovednosti, prezentace
 • Podpora prodeje, péče o zákazníky
 • Prodejní a marketingové strategie
 • Řízení prodeje
 • Vyjednávání, argumentace, zvládání problémových jednání

V srpnu 2011 začala probíhat Odborná školení – tiskařství. Zaměstnanci byli do října 2012 proškoleni z těchto bloků:

 • Úpravy materiálu
 • PrePress – příprava výroby
 • PrePress – úprava grafiky
 • Zušlechťování tiskovin
 • Dokončující zpracování
 • Inovace v tiskařství

Od září 2011 probíhala Manažerská školení – vedení, motivace, komunikace. Klíčová aktivita byla ukončena v říjnu 2012 a zaměstnanci byli proškoleni z těchto témat:

 • Vedení lidí, motivace a delegování
 • Řešení konfliktů
 • Akademie mistrů
 • Plánování a organizace, řízení výkonu
 • Komunikace v týmu

V průběhu roku 2011 (březen, duben a listopad) a roku 2012 (únor, březen, duben) proběhla Právní a ekonomická školení z těchto oblastí:

 • Novinky v účetnictví a daních
 • Uplatňování DPH po novele zákona od 1. 4. 2011
 • Audity u dodavatelů
 • Mimořádné školení BOZP
 • Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy
 • Obchodní a finanční právo
 • Základy podnikové ekonomiky

V průběhu vzdělávacího projektu byli též proškoleni interní lektoři pro oblasti IT a tiskařství, kteří zároveň připravili didaktické materiály, včetně testovacích otázek a vzdělávacích matic a realizovali průběžná školení pro zaměstnance společnosti. 
Tímto dochází k velmi významnému rozšíření vzdělávacího systému pro zaměstnance společnosti Obchodní tiskárny, a.s. Se školeními, realizovanými interními lektory, počítá společnost v pravidelných intervalech i do budoucna.

V rámci vzdělávacího projektu bylo proškoleno celkem 263 zaměstnanců, z toho 155 mužů a 108 žen. 

Dále bylo vytvořeno 10 inovativních produktů:

 • interní kurz Modul Financial Controlling a Financial Accounting s testovými otázkami
 • interní kurz Product Data Management, Maintenance Management s testovými otázkami
 • interní kurz Supply Chain Execution, Planning a Procurement s testovými otázkami
 • interní kurz Sales Management a Business Process Management s testovými otázkami
 • interní kurz Úpravy materiálu s testovými otázkami 
 • interní kurz Zušlechťování tiskovin s testovými otázkami 
 • interní kurz Dokončující zpracování s testovými otázkami 
 • interní kurz PrePress – příprava výroby s testovými otázkami 
 • interní kurz PrePress – úprava grafiky s testovými otázkami 
 • interní kurz Inovace v tiskařství s testovými otázkami

V návaznosti na vytvoření komplexního vzdělávacího systému byly vytvořeny tréninkové matice vzdělávacích potřeb a byl vytvořen systém hodnocení a odměňování, který je provázán se vzděláváním zaměstnanců.

Veškerá plánovaná školení byla ukončena nejpozději v říjnu 2012. Během listopadu 2012 započaly práce na závěrečné monitorovací zprávě a přípravy na audit, kterým se projekt uzavře.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány technické soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti