Projekt EU - OP LZZ - Výzva č. 35

Společnost Obchodní tiskárny, a.s., v listopadu 2012 ukončila projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců.

Název projektu: Komplexním vzděláváním zaměstnanců společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost ke zmírnění následků krize

(CZ.1.04/1.1.02/35.01582)

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zahájení projektu: 1. prosince 2010

Ukončení projektu: 30. listopadu 2012

Výše dotace: 10 036 300,00 Kč

Záměrem vzdělávacího projektu bylo proškolit klíčové pracovníky, vedení společnosti, útvar logistiky a expedice, střední výrobní management (mistři), obchodní útvar (obchodníci, account manažeři) v důležitých rozvojových dovednostech.

Klíčové vzdělávací aktivity:

 • Zaškolení klíčových uživatelů systému MOVEX
 • Školení obchodních a prodejních dovedností
 • Právní a ekonomická školení
 • Manažerská školení – vedení, motivace a komunikace
 • Odborná školení – tiskařství
 • Jazyková školení – angličtina a němčina

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

PRŮBĚH PROJEKTU

V průběhu 1. pololetí 2011 proběhla výběrová řízení na klíčové aktivity a byli vybráni dodavatelé vzdělávacích kurzů:

 • Školení obchodních a prodejních dovedností – společnost VM Marketing
 • Manažerská školení – vedení, motivace a komunikace – společnost Gustav Käser Training International
 • Odborná školení – tiskařství – společnost Print Media Academy
 • Jazyková školení – angličtina a němčina – společnost HANNAH Group
 • Zaškolení klíčových uživatelů systému MOVEX – společnost OR-NEXT
 • Právní a ekonomická školení – společnost EVERESTA + otevřené kurzy

V březnu 2011 bylo zahájeno Zaškolení klíčových uživatelů systému MOVEX. Školení bylo ukončeno v říjnu 2012.

Zaměstnanci byli proškoleni v těchto oblastech:

 • Modul Financial Controlling & Modul Financial Accounting
 • Modul Product Data Management, Maintenance Management 
 • Moduly Sales Management a Business Process Management dní 
 • Modul Supply Chain Execution, Planning a Procurement

V květnu 2011 začala pod záštitou OP LZZ probíhat výuka cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Výuku cizích jazyků navštěvuje v současné době 46 zaměstnanců. Výuka bude probíhat do října 2012.

Začátkem července 2011 začalo Školení obchodních a prodejních dovedností. Úvodním blokem bylo Assessment a Development Centrum (AC/DC), které proběhlo v červenci a srpnu 2011.

Od září 2011 do července 2012 probíhaly v rámci této klíčové aktivity tyto školicí bloky:

 • Efektivní marketing
 • Identifikace potřeb zákazníka
 • Obchodní dovednosti, prezentace
 • Podpora prodeje, péče o zákazníky
 • Prodejní a marketingové strategie
 • Řízení prodeje
 • Vyjednávání, argumentace, zvládání problémových jednání

V srpnu 2011 začala probíhat Odborná školení – tiskařství. Zaměstnanci byli do října 2012 proškoleni z těchto bloků:

 • Úpravy materiálu
 • PrePress – příprava výroby
 • PrePress – úprava grafiky
 • Zušlechťování tiskovin
 • Dokončující zpracování
 • Inovace v tiskařství

Od září 2011 probíhala Manažerská školení – vedení, motivace, komunikace. Klíčová aktivita byla ukončena v říjnu 2012 a zaměstnanci byli proškoleni z těchto témat:

 • Vedení lidí, motivace a delegování
 • Řešení konfliktů
 • Akademie mistrů
 • Plánování a organizace, řízení výkonu
 • Komunikace v týmu

V průběhu roku 2011 (březen, duben a listopad) a roku 2012 (únor, březen, duben) proběhla Právní a ekonomická školení z těchto oblastí:

 • Novinky v účetnictví a daních
 • Uplatňování DPH po novele zákona od 1. 4. 2011
 • Audity u dodavatelů
 • Mimořádné školení BOZP
 • Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy
 • Obchodní a finanční právo
 • Základy podnikové ekonomiky

V průběhu vzdělávacího projektu byli též proškoleni interní lektoři pro oblasti IT a tiskařství, kteří zároveň připravili didaktické materiály, včetně testovacích otázek a vzdělávacích matic a realizovali průběžná školení pro zaměstnance společnosti.
Tímto dochází k velmi významnému rozšíření vzdělávacího systému pro zaměstnance společnosti Obchodní tiskárny, a.s. Se školeními, realizovanými interními lektory, počítá společnost v pravidelných intervalech i do budoucna.

V rámci vzdělávacího projektu bylo proškoleno celkem 263 zaměstnanců, z toho 155 mužů a 108 žen.

Dále bylo vytvořeno 10 inovativních produktů:

 • interní kurz Modul Financial Controlling a Financial Accounting s testovými otázkami
 • interní kurz Product Data Management, Maintenance Management s testovými otázkami
 • interní kurz Supply Chain Execution, Planning a Procurement s testovými otázkami
 • interní kurz Sales Management a Business Process Management s testovými otázkami
 • interní kurz Úpravy materiálu s testovými otázkami 
 • interní kurz Zušlechťování tiskovin s testovými otázkami 
 • interní kurz Dokončující zpracování s testovými otázkami 
 • interní kurz PrePress – příprava výroby s testovými otázkami 
 • interní kurz PrePress – úprava grafiky s testovými otázkami 
 • interní kurz Inovace v tiskařství s testovými otázkami

V návaznosti na vytvoření komplexního vzdělávacího systému byly vytvořeny tréninkové matice vzdělávacích potřeb a byl vytvořen systém hodnocení a odměňování, který je provázán se vzděláváním zaměstnanců.

Veškerá plánovaná školení byla ukončena nejpozději v říjnu 2012. Během listopadu 2012 započaly práce na závěrečné monitorovací zprávě a přípravy na audit, kterým se projekt uzavře.

Tisknout


RSSRSS

Aktuality

07. 06. 2019

OTK GROUP partnerem Kmochova Kolína

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na letošní KMOCHŮV KOLÍN, kterého jsme opět hlavním partnerem. 

Archiv aktualit »

Rychlý kontakt

OTK GROUP, a.s.

Plynárenská 233
280 02 Kolín IV
Tel.: +420 321 759 111
Fax: +420 321 722 479
E-mail: