22.06.2018 13:48

OTK GROUP slaví další úspěch

OTK GROUP slaví další úspěch

Jako reakci na dnešní zrychlený životní styl jsme vyvinuli v OTK GROUP ve spolupráci s holandským výrobcem hygienických produktů unikátní jednorázové balení vlhčených ubrousků. Rychlé a pohodlné použití produktů se stává životním stylem. Spotřebitel nemá v reálném životě čas řešit separaci obalu. Obal a stejně tak i samotný ubrousek totiž fungují na principu „použij a zahoď“. Spotřebitel nemusí mít obavu z negativního dopadu na životní prostředí. Celý produkt je biologicky rozložitelný. Obal je vyroben z kukuřice a škrobu, ubrousek z bambusového materiálu.

Lidé se denně nachází v nejrůznějších životních situacích. Výrobce na tyto situace reaguje osmi variantami použití produktu a zároveň barevným odlišením obalu, např. After bite wipe (zelený), Suntan wipe (žlutý), Deo wipe pro ženy (růžový), Hygiene4Hands (modrý) apod.

Pro tuto nutnost variability obalu byl produkt tištěn digitálním tiskem, který umožňuje tisk variabilních dat, vzorů, barevných variant, které odpovídají různým možnostem použití produktu.

OBAL ROKU  je jediná soutěž na českém a slovenském trhu, ve které hodnotí nominované exponáty odborná porota. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení. Vítězným exponátům se tak zároveň otevře cesta do celosvětové soutěže WorldStar. Zástupcům firem oceněných exponátů v soutěži OBAL ROKU 2018 budou trofeje a certifikáty předány na obalové konferenci PackSummit, která se bude konat 4. října  2018 v konferenčních prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

 

Designer:

Autor Designu: Mark Bevers - Smart Wipes

Výrobce obalu:

OTK GROUP, a.s.

 

OTK GROUP, a.s., celebrates another success in the 2018 Packaging Competition

 

 

OTK GROUP, a.s., succeeded in the 2018 PACKAGING OF THE YEAR competition with its biodegradable packaging of wet tissues Smart Wipes.

In response to today’s fast-paced lifestyle, OTK Group, a.s., in cooperation with a Dutch manufacturer of hygiene products have developed a unique, single-use wet tissues packaging. Quick and convenient use of products becomes a lifestyle. In everyday life, a consumer has no time to think about the separation of packaging. The packaging and the tissue itself now work on the “use & toss“ principle. Thus, a consumer does not need to worry about the negative impact on the environment as the entire product is biodegradable. The packaging is made of corn and starch while the tissue material is bamboo-based.

Every day, people experience a variety of situations. The manufacturer responds to such situations with eight product utilization variants and color differentiation in the packaging, e.g. After Bite Wipe (green), Suntan Wipe (yellow), Deo Wipe for women (pink), Hygiene4Hands (blue), etc.

For the necessity of packaging variability, the product has been printed with digital printing, which allows printing of variable data, patterns and color options according to the various possibilities of product use.

The PACKAGING OF THE YEAR is the only competition on the Czech and Slovak market where the nominated exhibits are evaluated by a jury consisting of professionals in the field. The aim of the competition is to highlight and promote the best ideas, innovations and technologies in the packaging technology. The winning exhibits thus have an open door to the WorldStar competition. Representatives of the award-winning exhibits in the 2018 PACKAGE OF THE YEAR competition will receive their trophies and certificates at the PackSummitconference, which will be held on October 4, 2018, at the conference facilities of the Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences.

 

Tisknout


Rychlý kontakt

OTK GROUP, a.s.

Plynárenská 233
280 02 Kolín IV
Tel.: +420 321 759 111
Fax: +420 321 722 479
E-mail: