08.06.2015 00:00

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014

Dlouhodobou koncepcí společnosti OTK GROUP, a.s. je zodpovědný přístup k zlepšování životního prostředí a přijímání vhodných opatření k eliminaci negativních dopadů. Díky rozvoji systému tříděného odpadu a recyklaci využitelných odpadů, včetně monitoringu spotřeby papíru a energie, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

V letošním roce naše společnost obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s., osvědčení o úspoře emisí za rok 2014, kdy byla snížena produkce skleníkových plynů o 185,17 tun, což představuje úsporu energií 4 175, 73 GJ.

Tisknout


Rychlý kontakt

OTK GROUP, a.s.

Plynárenská 233
280 02 Kolín IV
Tel.: +420 321 759 111
Fax: +420 321 722 479
E-mail: